עדכונים

תשלומים
15.05.2016
הטבות מס על הפנסיה
28.01.2016
בחודש ינואר 2016 שונו אחוזי הפטור על הפנסיה ב5.5%
מי שמקבל פנסיה חייבת במס מומלץ שיבדוק אם הפטור עלה
לעומת משכורת דצמבר. במידה ולא עליו להביא למשלם
אישור פטור חדש מפקיד השומה
החוק להתיעלות כלכלית
17.12.2015
הכנסת אישרה את חוק ההתייעלות הכלכלית
כיקרי הנושאים
_ הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות ל-4 שנים

_ מתן אפשרות לפקידי שומה להוציא שומות חלקיות בנושא מסויים

_ צמצום הטבות המס להפקדות מארבע פעמים השכר הממוצע במשק לפעמיים וחצי כלומר התקרה תהיה 24000 ועל הפרשות מעבר לזה ישולם מס

_ נקודות זיכוי לאלמן ואלמנה שנישאו מחדש בגין ילדי בן הזוג

_שעורי מס החברות ירדו בשנת 2016 ל25%

-תשלום מס 10% על הכנסות ממגורים להזכיכם יש לשלם עש 31.01.16